IDEALBAU s.r.o.
Chaloupeckého nám. 473/2
602 00 Brno

tel.: +420 530 326 634
mobil: +420 606 758 317

ideal@idealbau.cz

Výkon TDS pro bytový dům Chaloupeckého náměstí 1,2 – 39 bytových jednotek

Investor: Bytové družstvo Chaloupeckého náměstí 1,2, Brno