IDEALBAU s.r.o.
Chaloupeckého nám. 473/2
602 00 Brno

tel.: +420 530 326 634
mobil: +420 606 758 317

ideal@idealbau.cz

Výkon TDS a koordinátora BOZP pro bytový dům Bulharská 26 – 18 bytových jednotek

Investor: Společenství vlastníků jednotek Bulharská 26, Brno