IDEALBAU s.r.o.
Chaloupeckého nám. 473/2
602 00 Brno

tel.: +420 530 326 634
mobil: +420 606 758 317

ideal@idealbau.cz

Výkon koordinátora BOZP pro ČD Cargo – rekonstrukce zpevněných ploch kontejnerového překladiště

Investor: ČD Cargo, Kulkova 1, Brno