IDEALBAU s.r.o.
Chaloupeckého nám. 473/2
602 00 Brno

tel.: +420 530 326 634
mobil: +420 606 758 317

ideal@idealbau.cz

Výkon TDS pro Stavební úpravy bytového domu Svážná 393/1, Brno – Nový Lískovec

Investor: Společenství vlastníků bytového domu Svážná 393/1, Brno