Střešní terasa na obj. Q, Mendelova univerzita, Brno

Investor:
Mendelova univerzita v Brně
Rok:
2017